Corporate documents

Dle § 7 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jsme jako společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014 povinni průběžně uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje, které jsme povinni uvádět na obchodních listinách.

Contact us

We’re ready to help you out,
when you need us